Указом Президента України від 24 лютого 2022 року №68/2022 створено Житомирську обласну військову адміністрацію

Рекомендації жителям Житомирщини під час воєнного стану – у розділі “Більше. Інші рубрики”

Інформація щодо надання фінансової підтримки одержувачам коштів обласного бюджету

17 Лютого 2021 • 17:11

Кіл-сть переглядів: 186

Право на отримання коштів, передбачених в обласному бюджеті на виконання заходів Програми розвитку агропромислового комплексу Житомирської області на 2021-2027 роки має суб’єкт господарювання:

 

який зареєстрований та здійснює господарську діяльність на території Житомирської області;

 

стосовно якого не порушено справу про банкрутство та/або який не визнано банкрутом та/або який не перебуває на стадії ліквідації;

 

який  не має на перше число місяця, в якому буде прийматися рішення щодо здійснення виплат, прострочену більш як шість місяців, заборгованість з платежів, контроль за справлянням яких покладено на ДПС.

 

Фінансування за напрямами затвердженими в обласному бюджеті  на 2021 рік:

 

Часткове відшкодування вартості сертифікату відповідності органічного виробництва надається суб’єктам господарювання незалежно від організаційно-правової форми та форми власності, які мають до 1 тисяч га земель сільськогосподарського призначення під органічним виробництвом. Відшкодування надається у розмірі 50 % понесених витрат, включаючи ПДВ, із проведення та підтвердження відповідності виробництва органічної продукції (сировини) та видачою сертифіката відповідності у рослинництві, тваринництві та переробці сільськогосподарської продукції, але не більше 50 тисяч гривень одному суб’єкту господарювання, незалежно від видів сільськогосподарської діяльності та видів продуктів переробки.

 

Для отримання часткового відшкодування, суб’єкти господарювання подають такі документи:

 

заявку;

 

витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

 

довідку про відкриття поточного рахунка, видану банком;

 

інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо суб’єкта;

 

довідку чинну на дату подання заявки, про відсутність заборгованості    з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи,  у паперовій або електронній формі;

 

копію договору (контракту) між суб’єктом господарювання та відповідним сертифікаційним органом на проведення робіт із підтвердження відповідності виробництва органічної продукції (сировини) та видачі сертифіката, у тому числі у перехідний період;

 

копії платіжних документів, що підтверджують сплату відповідних грошових коштів;

 

копії отриманих сертифікатів;

 

згода на обробку персональних даних;

 

письмове зобов’язання про повернення до обласного бюджету у місячний строк бюджетних коштів у разі встановлення контролюючими органами факту  їх незаконного одержання та/або нецільового використання.

 

Спеціальна бюджетна дотація з обласного бюджету за приріст поголів’я корів власного відтворення спрямовується суб’єктам господарювання у розмірі 2000 гривень за кожну прирощену корову власного відтворення, на яку збільшено основне стадо станом на 1 число місяця, що настає за звітним кварталом та на 1 грудня поточного року порівняно     з наявним поголів’ям корів станом на 1 січня поточного року.

 

Спеціальна бюджетна дотація надається підприємствам, які на 1 січня поточного року утримували:

 

сільськогосподарські підприємства – не менше, як 30 корів;

 

фермерські господарства – не менше, як 10 корів;

 

Суб’єкти господарювання для отримання спеціальної бюджетної дотації  за приріст поголів’я корів щокварталу до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, і до 10 грудня поточного року надають до комісії:

 

заявку;

 

інформацію про потребу в коштах спеціальної бюджетної дотації;

 

довідку про відкриття поточного рахунка, видану банком;

 

копію звіту про стан тваринництва (форма 24-сг) стосовно наявного поголів’я корів на 1 число місяця, що настає за звітним кварталом, та  на 1 грудня поточного року;

 

витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних  осіб-підприємців та громадських формувань;

 

інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно  та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо суб’єкта;

 

довідку чинну на дату подання заявки, про відсутність заборгованості   з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, у паперовій або електронній формі;

 

витяг з Єдиного державного реєстру тварин;

 

згода на обробку персональних даних;

 

письмове зобов’язання про збереження нарощеного поголів’я корів власного відтворення протягом поточного та двох наступних років і повернення    у місячний термін  до обласного бюджету коштів, у разі їх передчасної реалізації або падежу пов’язаного з безгосподарністю, виявлення контролюючими органами факту їх незаконного одержання та/або нецільового використання.

 

Часткове відшкодування вартості установок індивідуального доїння, придбаних господарствами населення в поточному та попередньому році у сумі рівній вартості придбання, але не більше 7 000 гривень за одиницю для  господарств населення, які утримують 3 і більше корів. У сумі рівній вартості придбання, але не більше 10 000 гривень для господарств населення,  які утримують  5 і більше корів незалежно від кількості придбаних установок індивідуального доїння.

 

Сума компенсації вартості установки індивідуального доїння понад  7 000 гривень здійснюється у порядку співфінансування органами місцевого самоврядування – сільська рада, об’єднана територіальна  громада.

 

Господарства населення для отримання відшкодування вартості установок індивідуального доїння подають комісії такі документи:

 

заявку;

 

копію банківської довідки з реквізитами;

 

копію платіжного документа, що підтверджує сплату коштів за придбану установку(и) індивідуального доїння (технічна документація на установку індивідуального доїння);

 

довідку, видану сільською, селищною, міською чи районною у місті радою, територіальною громадою про кількість корів (чинну на момент прийняття рішення про надання часткового відшкодування), копію рішення про співфінансування витрат на придбання установок індивідуального доїння  для жителів громади (при наявності);

 

копії паспортів корів, завірені в установленому порядку;

 

витяг із Єдиного державного реєстру тварин, виданий в установленому порядку – для господарств населення, які утримують більше 10 корів;

 

копії паспорта фізичної особи та документа, що засвідчує реєстрацію  у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків;

 

згода на обробку персональних даних;

 

письмове зобов’язання  утримувати у своєму господарстві протягом п’яти років не менше трьох голів корів та зберігати протягом зазначеного терміну придбану установку індивідуального доїння корів та погодження із умовою що у разі закупівлі наступної установки індивідуального доїння протягом зазначеного терміну, витрати коштів за придбану установку із обласного бюджету  не відшкодовуються.

 

Відповідальність за достовірність поданих документів несе голова господарства населення.

 

Часткове відшкодування надається один раз на період дії Програми.

 

Фінансова підтримка з обласного бюджету надається фермерському господарству у власності та користуванні якого перебуває до 200 га земель сільськогосподарського призначення і яке має чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік до 1 500 000 гривень (крім новостворених), у розмірі 50 % вартості у національній валюті понесених витрат за придбання причіпної та навісної сільськогосподарської техніки і обладнання сільськогосподарського призначення (без ПДВ), придбаних у поточному та попередньому роках, але не більше 150 тисяч гривень одному фермерському господарству.

 

Для отримання часткового відшкодування понесених витрат на придбанням причіпної та навісної сільськогосподарської техніки і обладнання фермерське господарство подає до обласної комісії наступні документи:

 

заявку;

 

копію статуту фермерського господарства (для юридичної особи) або копію договору про створення сімейного фермерського господарства (для сімейного фермерського господарства, у тому числі які створені без набуття статусу юридичної особи відповідно до статті 8-1 Закону України  «Про фермерське господарство»);

 

інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно  та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо суб’єкта;

 

витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, копії підтверджуючих документів щодо купівлі причіпної та навісної сільськогосподарської техніки та обладнання (договір з постачальником обладнання, платіжного доручення, касовий чек, накладна, товарно-транспортна накладна);

 

копію акту приймання-передачі товарів;

 

копію балансу і звіту про фінансові результати господарської діяльності за останній звітний період  за встановленою формою (крім новостворених);

 

довідку, чинну на дату подання заяви, про відсутність (наявність) заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено  на контролюючі органи, у паперовій або електронній формі;

 

довідку про відкриття банківського рахунка, видану банком;

 

згоду на обробку персональних даних;

 

письмове зобов’язання про повернення до обласного бюджету у місячний строк бюджетних коштів у разі встановлення контролюючими органами факту  їх незаконного одержання та/або нецільового використання.

 

Копії документів засвідчуються підписом уповноваженої особи фермерського господарства. Разом з копіями для завірення подають оригінали документів.

 

Прийом заяв розпочинається з дня оприлюдення оголошення,  а закінчується – 10 грудня.

 

Прийняття заявок та документів проводиться сектором впровадження програм аграрного розвитку Департаменту агропромислового розвитку   та економічної політики обласної державної адміністрації за адресою    м. Житомир,  вул. Мала Бердичівська 25, каб. 212, finanapk@aprdep.zht.gov.ua

Версія для друку