Указом Президента України від 24 лютого 2022 року №68/2022 створено Житомирську обласну військову адміністрацію

Рекомендації жителям Житомирщини під час воєнного стану – у розділі “Більше. Інші рубрики”

Протокольне рішення № 2 засідання територіальної тристоронньої соціально-економічної ради від 24 жовтня 2019 року

11 Листопада 2019 • 11:15

Кіл-сть переглядів: 46

ПРИСУТНІ:

 

Члени тристоронньої ради, керівники обласних організацій та установ інші запрошені.

 

Головуючий – голова Правління спільного представницького органу роботодавців області  – Бутенко С. Г.

 

 СЛУХАЛИ:

 

1. Про стан охорони праці на виробництві. Виконання обласної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища за 2018 рік.

 

ВИРІШИЛИ:

 

1. Інформації щодо стану охорони праці в області взяти до відома.

 

2. Рекомендувати обласній, районним державним адміністраціям та органам місцевого самоврядування:

 

1) Посилити контроль за додержанням суб’єктами господарювання нормативно-правових актів про охорону праці.

 

2) Вжити заходів щодо проведення в установлені терміни на підприємствах регіону атестації робочих місць за умовами праці.

 

3) Під час проведення повідомної реєстрації колективних договорів   звертати увагу щодо обов’язкового внесення у колективні договори конкретних зобов’язань роботодавців підприємств, установ і організацій області з питань охорони праці.

 

4) З метою реалізації державної політики в сфері охорони праці та згідно з вимогами статей 34, 35 Закону України «Про охорону праці» створити відповідні підрозділи або визначити уповноважених осіб з охорони праці в рамках системи управління охороною праці на відповідному рівні.

 

5) Розглядати питання щодо  стану охорони праці на засіданнях колегій, виконавчих комітетів, територіальних тристоронніх соціально-економічних рад.

 

6) Під час формування місцевих бюджетів передбачати видатки на фінансування програм поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, інших програм, спрямованих на запобігання нещасним випадкам та професійним захворюванням.

 

7) Спільно з управлінням Держпраці  в області запровадити та обласному та місцевому каналах телевізійний проект «Безпека праці та життєдіяльності».

 

3. Управлінню Держпраці у Житомирській області:

 

1) Посилити державний нагляд (контроль) за роботою посадових осіб суб’єктів господарювання, що відповідають за безпечне ведення робіт та безпечну експлуатацію засобів виробництва та виконанням службами охорони праці суб’єктів господарювання у повній мірі функцій, що передбачені чинними нормативно-правовими актами у сфері охорони праці.

 

2) Організувати проведення превентивних заходів щодо роз’яснення нормативних документів з питань охорони праці.

 

4. Управлінню виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Житомирській області:

 

1) Забезпечити проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози здоров’ю застрахованих осіб, викликаними умовами праці.

 

2) Надавати роботодавцям допомогу щодо організації роботи з охорони праці шляхом  консультацій, проведення семінарів, нарад та «круглих столів»,  опрацювання та впровадження системи управління охороною праці, розроблення профілактичних заходів, механізмів їх реалізації, впровадження їх на підприємствах страхувальників та внесення пропозицій щодо підвищення безпеки праці.

 

3) Забезпечити своєчасне та в повному обсязі проведення страхових виплат потерпілим на виробництві та членам їх сімей.

 

4) Здійснювати заходи з профілактики виробничого травматизму та пропаганди безпечних та нешкідливих умов праці шляхом висвітлення зазначених питань у засобах масової інформації, проведення семінарів, нарад, «круглих столів».

 

5) За погодженням сторін соціального діалогу підготувати проект  звернення до Верховної Ради України стосовно внесення змін до законопроекту (реєстр. № 2275) щодо забезпечення принципу паритетності представників в управлінні  загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням та поновлення відповідного правління в регіонах області.

 

5. Просити Житомирську обласну раду спільно з управлінням Держпраці в області організувати проведення навчання сільських, селищних, міських голів, голів об’єднаних територіальних громад з питань охорони праці.

 

6. Райдержадміністраціям, рекомендувати органам місцевого самоврядування спільно з департаментом праці, соціальної та сімейної політики облдержадміністрації, управлінням Держпраці у Житомирській області, управлінням виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Житомирській області, спільним представницьким органом роботодавців області та Федерацією профспілок області взяти на контроль виконання заходів обласної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2019-2023 роки.

 

7. Головним розпорядникам коштів обласного бюджету, районним державним адміністраціям, органам місцевого самоврядування під час формування місцевих бюджетів на 2020 рік передбачати видатки на фінансування охорони праці відповідно до вимог ст. 19 Закону України «Про охорону праці», у т.ч. спрямованих на запобігання нещасним випадкам та професійним захворюванням.

 

8. Департаменту агропромислового розвитку та економічної політики облдержадміністрації спільно з управлінням Держпраці в області ініціювати розгляд у І кварталі 2020 року питання щодо стану охорони праці в промисловості та сільському господарстві області за підсумками 2019 року на засіданні колегії обласної державної адміністрації.

 

9. Спільному представницькому органу роботодавців області, керівникам підприємств і організацій забезпечити:

 

1) Постійний контроль за дотриманням працівниками технологічних процесів, правил поводження з машинами, механізмами, використанням засобів індивідуального та колективного захисту, створенням у кожному структурному підрозділі і на робочих місцях умов праці відповідно до вимог нормативних актів.

 

2) Виконання зобов’язань щодо соціального захисту працюючих з питань охорони праці, передбачених колективними договорами.

 

3)  Посилення профілактики нещасних випадків і аварій на виробництві та зменшення ризиків їх виникнення.

 

4) Своєчасне проходження попередніх та періодичних медичних оглядів  працюючих у шкідливих та несприятливих умовах праці.

 

5) Сприяння реабілітації потерпілих на виробництві.

 

6) Розробку за участі сторін колективного договору реалізацію комплексних заходів для  досягнення  встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці (ст. 13 Закону України «Про охорону праці»).

 

7) Затвердження згідно з Типовим положенням про службу охорони праці графіків обстежень та проведення спільно з представниками інших  структурних підрозділів та за участю представників професійної спілки підприємства  або,  за  її  відсутності, уповноважених  найманими працівниками осіб з питань охорони праці перевірок дотримання працівниками вимог нормативно-правових актів з охорони праці.

 

10. Федерації профспілок області:

 

1) Проводити роз’яснювальну роботу щодо обов’язкового внесення у колективні договори зобов’язань адміністрацій підприємств, установ і організацій області з питань охорони праці.

 

2) Звертати увагу на якість, обсяги і джерела фінансування під час формування  комплексних заходів з досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого  середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійних захворювань, аваріям і пожежам.

 

3) Посилити громадський контроль за дотриманням роботодавцями законодавства з питань охорони праці згідно з вимогами ст. 41 Закону України  «Про охорону праці» та статей 21 і 38 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності».

 

4) Підготувати проекти звернень сторін соціального діалогу до Верховної Ради України та Житомирської обласної ради стосовно внесення змін до чинного законодавства щодо фінансування заходів з охорони праці для підприємств, організацій, установ та закладів, що утримуються за рахунок державного та місцевого бюджету.

 

СЛУХАЛИ:

 

2. Про сприяння самозайнятості населення, у тому числі вразливих категорій населення.

 

ВИРІШИЛИ:

 

1. Інформації щодо питання порядку денного взяти до відома.

 

2. Департаменту агропромислового розвитку та економічної політики облдержадміністрації з метою сприяння самозайнятості населення проводити роз’яснювальну роботу для населення області, у тому числі суб’єктів малого і середнього підприємництва, підприємців-початківців та бажаючих займатися підприємницькою діяльністю.

 

3. Обласному центру зайнятості:

 

1) Сприяти залученню безробітних громадян до зайняття підприємницькою діяльністю шляхом виплати допомоги по безробіттю одноразово в межах кошторисних призначень на поточний рік.

 

2) Надавати першочергове право щодо отримання  допомоги по безробіттю для започаткування власної справи особам, звільненим з військової служби після участі у проведенні антитерористичної операції, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони.

 

3) Сприяти у започаткуванні власної справи категоріям громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, зокрема, особам з інвалідністю.

 

4. Обласній, районним державним адміністраціям, рекомендувати органам місцевого самоврядування:

 

1) Передбачити у відповідних програмах виділення коштів для організації розвитку самозайнятості та малого підприємництва, зокрема, учасникам АТО/ООС, внутрішньо переміщеним особам, особам з інвалідністю та іншим соціально вразливим категоріям населення;

 

2) Залучати ресурси місцевих програм щодо часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами для суб’єктів малих та середніх підприємств області;

 

3) Спільно з громадськими організаціями залучати ресурсну та фінансову підтримку малого і середнього бізнесу за допомогою грантів від міжнародних програм (наприклад USAID та ін.);

 

4) Створити умови для кластерних проектів з метою створення  якісних культурних продуктів в площині креативних індустрій з залученням осіб з інвалідністю, внутрішньо переміщених осіб, учасникам АТО/ООС.

 

5. Управлінню культури та туризму облдержадміністрації:

 

1) Продовжити консультативні зустрічі з представниками галузі культури районних державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування з метою впровадження якісного менеджменту та урізноманітнення форм роботи для реалізації «Концепції  реформування системи забезпечення населення культурними послугами»;

 

2) Спільно з Центром народної творчості Житомирської обласної ради створити умови для проведення майстер-класів з декоративно-прикладних технік для споживачів культурних послуг з урахуванням інклюзивної складової;

 

3) Спільно з обласним туристично-інформаційним центром  Житомирської обласної ради:

 

сприяти створенню умов самозайнятості населення при створенні робочих місць в сфері різних видів туризму області, у тому числі для вразливих категорій населення.

 

створити програмний курс для підготовки гідів серед людей з інвалідністю.

 

Про виконання протокольного рішення поінформувати територіальну тристоронню соціально-економічну раду до 1 січня 2020 року за електронною адресою: upracizt@ukr.net.

 

Голова територіальної тристоронньої

соціально-економічної ради, голова

правління Спільного представницького

органу роботодавців області                                                      Сергій БУТЕНКО

 

Секретар                                                                                            Ольга МАЗУРУК

Версія для друку