Указом Президента України від 24 лютого 2022 року №68/2022 створено Житомирську обласну військову адміністрацію

Рекомендації жителям Житомирщини під час воєнного стану – у розділі “Більше. Інші рубрики”

Інформація про виконання обласного бюджету за період січень-березень 2021 року

05 Травня 2021 • 10:01

Кіл-сть переглядів: 23

На виконання статті 28 Бюджетного кодексу України Департамент фінансів Житомирської облдержадміністрації  надає інформацію про виконання обласного бюджету за І квартал 2021 року.

 

Протягом січня-березня 2021 року до загального фонду обласного бюджету (без врахування міжбюджетних трансфертів) надійшло 289,7 млн грн, що на      27,8 млн грн більше надходжень за відповідний період 2020 року. У порівнянні з затвердженим радою плановим показником, надходження більші на 7,1 відсотка або на 19,3 млн грн.

 

Найбільшу питому вагу у структурі надходжень доходів обласного бюджету (без врахування трансфертів) займає податок на доходи фізичних осіб –                              71,1 відсотка. При плані надходжень на січень-березень 2021 року 224,5 млн грн до бюджету надійшло 236,9 млн грн податку. Порівняно з відповідним періодом 2020 року надходження збільшились на 25,3 млн грн.

 

Плановий показник надходжень податку на прибуток підприємств (крім податку на прибуток підприємств державної та комунальної власності) на січень-березень 2021 року становив 21,5 млн грн, фактично до обласного бюджету надійшло 23,7 млн грн, що на 2,2 млн грн більше запланованого. У структурі надходжень доходів (без врахування трансфертів) зазначений платіж займає            7,1 відсотка.

 

Надходження рентної плати за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення за січень-березень 2021 року становили 12,6 млн грн, що на 3,8 млн грн більше ніж за відповідний період 2020 року. У структурі надходжень доходів (без врахування трансфертів) зазначений платіж займає 3,8 відсотка.

 

Протягом січня-березня 2021 року до спеціального фонду обласного бюджету надійшло (без врахування міжбюджетних трансфертів) 43,3 млн грн, що на 13,6 відсотка менше в порівнянні з затвердженими показниками. Тобто, сума отриманих надходжень є меншою запланованого обсягу доходів на 6,8 млн грн, а також є на 4,1 млн грн більшою порівняно з надходженнями у відповідному періоді 2020 року.

 

Власні надходження бюджетних установ у січні-березні 2021 року становили 41,5 млн грн, що на 3,8 млн грн або на 10,2 відсотка більше ніж за відповідний період 2020 року. У структурі надходжень доходів (без врахування трансфертів) зазначені надходження займають 12,5 відсотка.

 

За І квартал 2021 року до обласного бюджету надійшло з державного бюджету:

 

дотації на загальну суму 70,6 млн грн, в тому числі 14,3 млн грн базової дотації та 56,3 млн грн додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я;

 

субвенції на загальну суму 233,1 млн грн, у тому числі до загального фонду бюджету – 97,0 млн грн, до спеціального фонду бюджету – 136,1 млн грн.

 

Протягом січня-березня 2021 року місцевими бюджетами області перераховано до обласного бюджету субвенцій на співфінансування інвестиційних проєктів у сумі 3,4 млн грн.

 

Видатки загального фонду обласного бюджету за І квартал 2021 року склали 406,9 млн грн, що менше показника відповідного періоду 2020 року на                      181,9 млн грн або на 30,9 відсотка.

 

На утримання закладів соціально – культурного призначення спрямовано   83,6 відсотка обсягу видатків загального фонду обласного бюджету (з урахуванням міжбюджетних трансфертів) або 340,1 млн грн, що на 177,3 млн грн або на 34,3 відсотка менше, ніж за І квартал 2020 року.

 

Найбільшу питому вагу, тобто 48,9 відсотка, становлять видатки на утримання установ та проведення заходів по галузі «Освіта». На дану галузь спрямовано коштів у сумі 199,0 млн грн. Видатки по галузі «Охорона здоров’я» здійснено в обсязі 39,5 млн грн, по галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» – 56,3 млн грн, по галузі «Культура і мистецтво» – 27,2  млн грн, по галузі «Фізична культура і спорт» – 18,1 млн грн. Для забезпечення функціонування галузі «Державне управління» спрямовано коштів на загальну суму 6,3 млн грн.

 

Кошти обласного бюджету у першу чергу спрямовувались на заробітну плату з нарахуваннями, стипендії, інші соціальні виплати, що віднесені до захищених видатків бюджету відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України.

 

На виплату заробітної плати з нарахуваннями по КЕКВ 2110 та КЕКВ 2120 витрачено 174,4 млн грн, що на 29,2 млн грн, або 20,1 відсотка більше відповідного показника 2020 року.

 

На забезпечення бюджетних установ медикаментами по КЕКВ 2220 та на придбання продуктів харчування по КЕКВ 2230 спрямовано відповідно 0,5 та     7,5 млн грн.

 

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв по КЕКВ 2270 направлено               16,3 млн грн, що на 1,9 млн грн менше, ніж у відповідному періоді 2020 року.

 

На окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм по     КЕКВ 2282 витрачено 86,6 млн грн, що на 14,6 млн грн, або на 14,5 відсотка менше, ніж у 2020 році. На субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам і організаціям) з урахуванням видатків на утримання закладів охорони здоров’я та підготовку кадрів закладами фахової передвищої та вищої освіти по КЕКВ 2610 спрямовано 42,9 млн грн, що на 183,9 млн грн або на 81,1 відсотка менше, ніж у минулому році.

 

На проведення капітальних видатків із загального фонду бюджету протягом січня-березня 2021 року спрямовано до бюджету розвитку (спеціального фонду) 7,2 млн грн, що на 18,1 млн грн, або 71,5 відсотка менше аналогічного показника 2020 року.

 

По спеціальному фонду обласного бюджету проведено видатків на загальну суму 45,2 млн грн, що на 68,6 млн грн, або на 60,3 відсотка менше, ніж у відповідному періоді 2020 року.

 

Із загального обсягу трансфертів, що надійшли з державного бюджету,  бюджетам  територіальних громад з обласного бюджету перераховано                  56,3 млн грн, у тому числі на:

 

здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок додаткової дотації – 28,1 млн грн;

 

здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 11,0 млн грн;

 

надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами –  3,2 млн грн;

 

здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 14,0 млн грн.

 

Протягом січня-березня 2021 року надано кредитів з обласного бюджету на суму 0,7 млн грн, обсяг повернення кредитів до обласного бюджету становить    0,4 млн грн.

 

За січень-березень 2021 року обласний бюджет виконано по загальному фонду з профіцитом на суму 49,9 млн грн, що на 14,5 млн грн менше відповідного показника 2020 року. По спеціальному фонду бюджет виконано з профіцитом на суму 137,7 млн грн, що на 50,1 млн грн менше показника відповідного періоду 2020 року.

 

З інформацією про виконання обласного бюджету та місцевих бюджетів області можна також ознайомитися на веб-сторінці Департаменту фінансів Житомирської облдержадміністрації за адресою: www.df.zt.gov.ua

Версія для друку