Указом Президента України від 24 лютого 2022 року №68/2022 створено Житомирську обласну військову адміністрацію

Рекомендації жителям Житомирщини під час воєнного стану – у розділі “Більше. Інші рубрики”

Інформація про виконання обласного бюджету за період січень-червень 2021 року

12 Серпня 2021 • 09:40

Кіл-сть переглядів: 22

На виконання етапі 28 Бюджетного кодексу України Департамент фінансів Житомирської облдержадміністрації надає інформацію про виконання обласного бюджету за І півріччя 2021 року.

 

Протягом січня-червня 2021 року до загального фонду обласного бюджету (без врахування міжбюджетних трансфертів) надійшло 623,5 млн грн, що на 104.6 млн грн більше надходжень за відповідний період 2020 року. У порівнянні з затвердженим радою плановим показником, надходження більші на 3,9 відсотка або на 23,2 млн грн.

 

Найбільшу питому вагу у структурі надходжень доходів обласного бюджету (без врахування трансфертів) займає податок на доходи фізичних осіб – 73.8 відсотка. При плані надходжень на січень-червень 2021 року 507,1 млн грн до бюджету надійшло 520,6 млн грн податку. Порівняно з відповідним періодом 2020 року надходження збільшились на 89,6 млн грн.

 

Плановий показник надходжень податку на прибуток підприємств (крім податку на прибуток підприємств державної та комунальної власності) на січеньчервень 2021 року становив 36,9 млн грн, фактично до обласного бюджету надійшло 40,9 млн грн, що на 4,0 млн грн більше запланованого. У структурі надходжень доходів (без врахування трансфертів) зазначений платіж займає
5.8 відсотка.

 

Надходження рентної плати за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення за січень-червень 2021 року становили 23,1 млн грн, що на 6,3 млн грн більше ніж за відповідний період 2020 року. У структурі надходжень доходів (без врахування трансфертів) зазначений платіж займає 3,3 відсотка.

 

Протягом січня-червня 2021 року до спеціального фонду обласного бюджету надійшло (без врахування міжбюджетних трансфертів) 82,3 млн грн, що на 18,4 відсотка менше в порівнянні з затвердженими показниками. Тобто, сума отриманих надходжень є меншою запланованого обсягу доходів на 18,5 млн грн, а також є на 13,8 млн грн більшою порівняно з надходженнями у відповідному періоді 2020 року.

 

Власні надходження бюджетних установ у січні-червні 2021 року становили 78.6 млн грн, що на 13,8 млн грн або на 21,3 відсотка більше ніж за відповідний період 2020 року. У структурі надходжень доходів (без врахування трансфертів) зазначені надходження займають 11,1 відсотка.

 

За 1 півріччя 2021 року до обласного бюджету надійшло з державного бюджету:

 

дотацій на загальну суму 141,1 млн грн, в тому числі 28,6 млн грн базової дотації та 112,5 млн грн додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я;

 

субвенції на загальну суму 728,2 млн грн, у тому числі до загального фонду бюджету – 272,0 млн грн, до спеціального фонду бюджету – 456,2 млн грн.

 

Протягом січня-червня 2021 року місцевими бюджетами області перераховано до обласного бюджету:

 

субвенцій на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах у сумі 0,8 млн грн;

 

субвенцій на співфінансування інвестиційних проектів – 10,5 млн грн; інших субвенцій – 2,3 млн грн.

 

Видатки загального фонду обласного бюджету за І півріччя 2021 року склали 931,4 млн грн, що менше показника відповідного періоду 2020 року на 119,2 млн грн або на 11,3 відсотка.

 

На утримання закладів соціально – культурного призначення спрямовано 83,9 відсотка обсягу видатків загального фонду обласного бюджету (з урахуванням міжбюджетних трансфертів) або 781,3 млн грн, що на 100,5 млн грн або на 11,4 відсотка менше, ніж за 1 півріччя 2020 року.

 

Найбільшу питому вагу, тобто 50,7 відсотка, становлять видатки на утримання установ та проведення заходів по галузі «Освіта». На дану галузь спрямовано коштів у сумі 472,4 млн грн. Видатки по галузі «Охорона здоров’я» здійснено в обсязі 80,0 млн грн, по галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» – 125,2 млн грн, по галузі «Культура і мистецтво» – 58,7 млн грн, по
галузі «Фізична культура і спорт» – 45,0 млн грн. Для забезпечення функціонування галузі «Державне управління» спрямовано коштів на загальну суму 14,2 млн грн.

 

Кошти обласного бюджету у першу чергу спрямовувались на заробітну плату з нарахуваннями, стипендії, інші соціальні виплати, що віднесені до захищених видатків бюджету відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України.

 

На виплату заробітної плати з нарахуваннями по КЕКВ 2110 та КЕКВ 2120 витрачено 401,9 млн грн, що на 74,1 млн грн, або 22,6 відсотка більше відповідного показника 2020 року.

 

На забезпечення бюджетних установ медикаментами по КЕКВ 2220 та на придбання продуктів харчування по КЕКВ 2230 спрямовано відповідно 1,5 та 18,1 млн грн.

 

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв по КЕКВ 2270 направлено 31,6 млн грн, що на 3,4 млн грн, або на 12 відсотків більше, ніж у відповідному періоді 2020 року.

 

На окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм по КЕКВ 2282 витрачено 198,7 млн грн, що на 1,9 млн грн, або на 1,0 відсоток більше, ніж у 2020 році. На субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам і організаціям) з урахуванням видатків на утримання закладів охорони здоров’я та підготовку кадрів закладами фахової передвищої та вищої освіти по КЕКВ 2610 спрямовано 89,7 млн грн, що на 192,3 млн грн або на 68,2 відсотка менше, ніж у минулому році.

 

На проведення капітальних видатків із загального фонду бюджету протягом січня-червня 2021 року спрямовано до бюджету розвитку (спеціального фонду) 68,4 млн грн, що на 11,4 млн грн, або 20,0 відсотків більше аналогічного показника 2020 року.

 

По спеціальному фонду обласного бюджету проведено видатків на загальну суму 558,3 млн грн, що на 147,9 млн грн, або на 36,0 відсотків більше, ніж у відповідному періоді 2020 року.

 

Із загального обсягу трансфертів, що надійшли з державного бюджету, бюджетам територіальних громад з обласного бюджету перераховано 124,0 млн грн, у тому числі на:

 

здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок додаткової дотації – 56,2 млн грн;

 

здійснення програм у галузі освіти – 39,7 млн грн;

 

здійснення програм та заходів у галузі охорони здоров’я – 28,1 млн грн.

 

Протягом січня-червня 2021 року надано кредитів з обласного бюджету на суму 1,0 млн грн, обсяг повернення кредитів до обласного бюджету становить 0,7 млн грн.

 

За січень-червень 2021 року обласний бюджет виконано по загальному фонду з профіцитом на суму 106,2 млн грн, що на 1,1 млн грн більше відповідного показника 2020 року. По спеціальному фонду бюджет виконано з дефіцитом на суму 7,3 млн грн.

 

З інформацією про виконання обласного бюджету та місцевих бюджетів області можна також ознайомитися на веб-сторінці Департаменту фінансів Житомирської облдержадміністрації за адресою: www.df.zt.gov.ua

Версія для друку