Указом Президента України від 24 лютого 2022 року №68/2022 створено Житомирську обласну військову адміністрацію

Рекомендації жителям Житомирщини під час воєнного стану – у розділі “Більше. Інші рубрики”

Додаток до розпорядження голови облдержадміністрації 27.01.2017 № 20

31 Січня 2017 • 09:59

Кіл-сть переглядів: 168

ПРОГРАМА
фінансового аудиту та аудиту відповідності в службі у справах дітей Житомирської обласної державної адміністрації
за період з 01.01.2014 по 31.12.2016

 

1

Напрям аудиту

Фінансовий аудит, аудит відповідності

2

Мета внутрішнього аудиту

Оцінка діяльності установи щодо законності та достовірності фінансової і бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку.

Оцінка діяльності установи щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів з питань стану збереження активів, інформації та управління державним майном

3

Підстава для проведення внутрішнього аудиту

План роботи з внутрішнього аудиту Житомирської обласної державної адміністрації на І півріччя 2017 року

4

Об’єкт внутрішнього аудиту

Служба у справах дітей Житомирської обласної державної адміністрації

5

Період, що охоплюється внутрішнім аудитом

З 01.01.2014 по 31.12.2016

6

Термін проведення внутрішнього аудиту

З 30.01.2017 по 10.03.2017

7

Початкові обмеження щодо проведення внутрішнього аудиту

Термін проведення аудиту – не більше 30 робочих днів (часові)

8

Питання, що підлягають дослідженню з урахуванням ризиків

1. Облікова політика та її відповідність встановленим вимогам:

законність та своєчасність відображення господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку;

складання фінансової та бюджетної звітності;

причини утворення, стан та вжиті заходи щодо погашення дебіторської та кредиторської заборгованості.

2. Паспорт бюджетних програм.

3. Затвердження та виконання кошторисів бюджетних установ.

4. Правомірність проведених витрат на оплату праці.

5. Правомірність проведених витрат на відрядження та коштів, виданих під звіт.

6. Дотримання обмежень, визначених чинним законодавством на здійснення видатків та виконання заходів з економії бюджетних коштів.

7. Державне майно: своєчасність, повнота та відповідність інвентаризації активів та зобов’язань встановленим нормам:

стан закріплення активів за матеріально-відповідальними особами;

відображення господарських операцій з надходження, переміщення, вибуття основних засобів.

8. Планування діяльності.

9. Правова робота.

10. Кадрова політика.

11. Організація діловодства.

12. Інші питання, що виникають у ході здійснення внутрішнього аудиту

9

Обсяг аудиторських прийомів та процедур за кожним фактором ризику

Аналітичний огляд, спостереження, підтвердження, документальна, фактична, формальна перевірки, арифметична перевірка документів, перевірка документів по суті (проводяться суцільним і вибірковим методами), інтерв’ювання та інші. Направлення запитів

10

Послідовність виконання

1. Збір аудиторських доказів.

2. Робота із джерелами аудиторських доказів.

3. Документування ходу та результатів дослідження.

4. Узагальнення результатів аудиторського дослідження.

5. Написання звіту та подання керівнику

11

Склад аудиторської групи

Керівник аудиторської групи:

Карбовська Т.В. – головний спеціаліст відділу внутрішнього аудиту облдержадміністрації

 

Члени аудиторської групи:

Жигадло В.В. – головний спеціаліст відділу внутрішнього аудиту облдержадміністрації;

Лялевич В.В. – головний спеціаліст відділу внутрішнього аудиту облдержадміністрації

12

Планові трудові витрати

87 люд./днів.

 

 

 

Начальник відділу внутрішнього аудиту
Житомирської обласної державної адміністрації

С.П. Козяр
Версія для друку