Указом Президента України від 24 лютого 2022 року №68/2022 створено Житомирську обласну військову адміністрацію

Рекомендації жителям Житомирщини під час воєнного стану – у розділі “Більше. Інші рубрики”

Розпорядження № 426 від 23.12.2015

29 Грудня 2015 • 10:33

Кіл-сть переглядів: 134

УКРАЇНА

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови обласної державної адміністрації

 

23.12.2015

 

№ 426

Про внесення змін до
обласного бюджету на 2015 рік

 

 

 

Відповідно до статей 6, 39, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 року № 1340-р «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на 2015 рік, та перерозподіл обсягу освітньої і медичної субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам у 2015 році», статті 23 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 року № 18 «Про затвердження Порядку передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету» (зі змінами), витягів з протоколу засідання постійної комісії з питань бюджету і комунальної власності обласної ради від 23 грудня 2015 року № 5 та від 24 грудня 2015 року № 6, повідомлення Державної казначейської служби України від 24 грудня 2015 року № 99, пункту 13 рішення обласної ради від 16 січня 2015 року № 1390 „Про обласний бюджет на 2015 рік” (зі змінами та доповненнями):

 

1. Внести такі зміни до загального фонду обласного бюджету на 2015 рік:

 

1) збільшити доходи на загальну суму 131 985,9 тис.грн., у тому числі:
по ККДБ 41033900 „Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам” на суму 48 308,4 тис.грн. (з них: видатки споживання (поточні) – 6897,9 тис.грн.; видатки розвитку: на видання, придбання, зберігання і доставку підручників і посібників для учнів загальноосвітніх навчальних закладів – 2442,2 тис.грн.; на оснащення опорних закладів сучасною матеріально-технічною базою (засобами навчання, навчальними комп’ютерними комплексами та мультимедійним обладнанням, впровадження енергозберігаючих технологій тощо) – 8 968,3 тис.грн.; на придбання шкільних автобусів для перевезення дітей, що проживають у сільській місцевості (50 відсотків – за рахунок залишку освітньої субвенції, 50 відсотків – за рахунок коштів місцевих бюджетів) –30 000,0 тис.грн.);
по ККДБ 41034200 „Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам” на суму 73 677,5 тис.грн. (видатки споживання) (з них: на оплату праці з нарахуваннями – 12 331,9 тис.грн.; на цільові видатки на лікування хворих на цукровий і нецукровий діабет та на лікування методом гемодіалізу – 32 434,0 тис.грн.);
по ККДБ 41036100 „Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво (придбання) житла для сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також для інвалідів I – II групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов” на суму 10 000,0 тис.грн (видатки розвитку).

 

2) збільшити видатки на загальну суму 121 967,9 тис.грн., у тому числі:

по головному розпоряднику коштів – департаменту фінансів Житомирської обласної державної адміністрації на загальну суму 89 533,9 тис.грн., у тому числі:
по КТКВК 250336 „Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам” на загальну суму 48 290,4 тис.грн., в тому числі:
по КЕКВ 2620 „Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів” на суму 6 897,9 тис.грн. на видатки споживання (поточні);
по КЕКВ 3220 „Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів” на суму 41 392,5 тис.грн. на видатки розвитку (на видання, придбання, зберігання і доставку підручників і посібників для учнів загальноосвітніх навчальних закладів – 2 424,2 тис.грн., на оснащення опорних закладів сучасною матеріально-технічною базою (засобами навчання, навчальними комп’ютерними комплексами та мультимедійним обладнанням, впровадження енергозберігаючих технологій тощо) – 8968,3 тис.грн., на придбання шкільних автобусів для перевезення дітей, що проживають у сільській місцевості (50 відсотків – за рахунок залишку освітньої субвенції, 50 відсотків – за рахунок коштів місцевих бюджетів) – 30 000,0 тис.грн.);
по КТКВК 250339 „Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам”, по КЕКВ 2620 „Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів” на суму 41 243,5 тис.грн. на видатки споживання (з них: на оплату праці з нарахуваннями – 12 331,9 тис.грн.);

по головному розпоряднику коштів – управлінню охорони здоров’я Житомирської обласної державної адміністрації на суму 32 434,0 тис.грн., у тому числі:
по КТКВК 080101 „Лікарні” по КЕКВ 2220 „Медикаменти та перев’язувальні матеріали” на суму 11 434,0 тис.грн.,
по КТКВК 081009 „Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет” по КЕКВ 2220 „Медикаменти та перев’язувальні матеріали” на суму 21 000,0 тис.грн.

3) збільшити профіцит на суму 10 018,0 тис.грн., напрямом використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду).

 

4) внести зміни до міжбюджетних трансфертів з обласного бюджету місцевим/державному бюджетам на 2015 рік (додається), збільшивши обсяг:
освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на суму 48 290,4 тис.грн. (з них: на видатки споживання (поточні) – 6 897,9 тис.грн., на видатки розвитку: на видання, придбання, зберігання і доставку підручників і посібників для учнів загальноосвітніх навчальних закладів – 2 424,2 тис.грн.; на оснащення опорних закладів сучасною матеріально-технічною базою (засобами навчання, навчальними комп’ютерними комплексами та мультимедійним обладнанням, впровадження енергозберігаючих технологій тощо) – 8968,3 тис.грн.; на придбання шкільних автобусів для перевезення дітей, що проживають у сільській місцевості (50 відсотків – за рахунок залишку освітньої субвенції, 50 відсотків – за рахунок коштів місцевих бюджетів) (видатки розвитку) – 30 000,0 тис.грн.);
медичної субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на суму 41 243,5 тис.грн. на видатки споживання (з них: на оплату праці з нарахуваннями – 12 331,9 тис.грн.).

 

3. Внести такі зміни до спеціального фонду обласного бюджету на 2015 рік:

 

1) збільшити дефіцит на суму 10 018,0 тис.грн., джерелом покриття якого визначити надходження із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду);

 

2) збільшити видатки на загальну суму 10 018,0 тис.грн., у тому числі:

по головному розпоряднику коштів – департаменту містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Житомирської обласної державної адміністрації, по КТКВК 150107 „Житлове будівництво і придбання житла військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу, звільненим у запас або відставку за станом здоров’я, віком, вислугою років та у зв’язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обов’язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів”, по КЕКВ 3121 „Капітальне будівництво (придбання) житла” на суму 10 000,0 тис.грн.

по головному розпоряднику коштів – управлінню освіти Житомирської обласної державної адміністрації на суму 18,0 тис.грн. на видання, придбання, зберігання і доставку підручників і посібників для учнів загальноосвітніх навчальних закладів – 18,0 тис.грн., у тому числі:
по КТКВК 070301 „Загальноосвітні школи – інтернати, загальноосвітні санаторні школи – інтернати”, по КЕКВ 3110 „Придбання обладнання і предметів довгострокового користування” на суму 12,0 тис.грн.;
по КТКВК 070302 „Загальноосвітні школи-інтернати для дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків”, по КЕКВ 3110 „Придбання обладнання і предметів довгострокового користування” на суму 6,0 тис.грн.;

перерозподілити видатки по головному розпоряднику коштів – управлінню охорони здоров’я Житомирської обласної державної адміністрації, у тому числі:
зменшити видатки по КТКВК 080101 „Лікарні”, по КЕКВ 3110 „Придбання обладнання і предметів довгострокового користування” на суму 48,0 тис.грн.;
збільшити видатки по КТКВК 080201 „Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади (центри, диспансери, госпіталі для інвалідів ВВВ, лепрозорії, медико-санітарні частини тощо, що мають ліжкову мережу)” по КЕКВ 3110 „Придбання обладнання і предметів довгострокового користування” на суму 48,0 тис.грн.

 

4. Райдержадміністраціям, рекомендувати міськвиконкомам :
забезпечити за рахунок медичної субвенції виплату заробітної плати працівникам закладів охорони здоров’я у 2015 році у повному обсязі;
подавати щомісяця до 10 числа управлінню освіти Житомирської обласної державної адміністрації і управлінню охорони здоров’я Житомирської обласної державної адміністрації інформацію про використання бюджетних коштів для її узагальнення та подання облдержадміністрації щомісяця до 15 числа.

 

5. Розпорядження голови облдержадміністрації внести на розгляд та затвердження обласної ради.

 

6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступників голови обласної державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків; координація – на заступника голови облдержадміністрації Лагуту Я.М.

 

 

Голова адміністрації С.О. Машковський  

 

 

  Завантажити розпорядження

Версія для друку