Указом Президента України від 24 лютого 2022 року №68/2022 створено Житомирську обласну військову адміністрацію

Рекомендації жителям Житомирщини під час воєнного стану – у розділі “Більше. Інші рубрики”

Розпорядження № 98 від 07.04.2016

14 Квітня 2016 • 07:19

Кіл-сть переглядів: 138

УКРАЇНА

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови обласної державної адміністрації

 

07.04.2016

 

№ 98

Про дотримання чинного законодавства у сфері використання земельних та трудових ресурсів, збільшення надходжень до місцевих бюджетів області

 

 

 

Відповідно до ст.ст. 6, 39, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», та з метою підвищення ефективності використання земельних і трудових ресурсів, забезпечення виконання доходної частини місцевих бюджетів області:

1. Утворити обласну робочу групу для вивчення питань щодо дотримання чинного законодавства у сфері використання земельних та трудових ресурсів, збільшення надходжень до місцевих бюджетів області, та затвердити її склад згідно з додатком.

2. Головам районних державних адміністрацій:
до 01 травня 2016 року утворити відповідні робочі групи при райдержадміністраціях та забезпечити координацію їх роботи;
провести паспортизацію суб’єктів господарювання, вжити невідкладні заходи щодо їх реєстрації за місцем здійснення господарської діяльності, погодити із підвідомчими структурами площі землекористування, наявну матеріально-технічну базу, чисельність поголів’я, обсяги виробництва продукції рослинництва та тваринництва, кількість працюючих, рівень заробітної плати, відрахувань податку із фізичних осіб, єдиного соціального внеску;
вивчити стан фактичного використання земель сільськогосподарського призначення відповідно до структури посівних площ озимих та ярих культур під урожай 2016 року та вжити вичерпних заходів реагування у разі виявлення фактів порушення вимог чинного законодавства;
спільно з державними органами статистики на місцях провести моніторинг засіяних площ основних сільськогосподарських культур та відповідності їх заключному звіту по формі 4-сг (річна) «Посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 2016 року» основних сільськогосподарських культур у розрізі сільськогосподарських підприємств, площ до збирання;
ініціювати перед орендарями питання щодо необхідності перегляду розміру орендної плати за користування земельними ділянками, не нижче рівня передбаченого Указом Президента України від 02.02.2002 №92/2002 «Про додаткові заходи щодо соціального захисту селян – власників земельних ділянок та земельних часток (паїв)»;
вживати заходів щодо припинення суб’єктами господарювання права користування земельними ділянками за наявності підстав, визначених пунктом «д» статті 141 Земельного кодексу України, (систематична несплата земельного податку або орендної плати, виплати натуроплати за завищеними цінами, інших суб’єктивних причин) та подальшої передачі таких земельних ділянок в установленому порядку ефективним землекористувачам;
організувати роботу із укладання додаткових угод до договорів оренди земель державної та комунальної власності у частині розміру орендної плати з урахуванням проведеної нормативної грошової оцінки земель населених пунктів та змін до розміру орендної плати із застосуванням ставок орендної плати, визначених Законом України “Про запобігання фінансовій катастрофі та створення передумов для економічного зростання в Україні”;
при укладанні нових договорів оренди земель державної та комунальної власності розглядати питання про можливість встановлення орендної плати за землю на максимально граничному рівні, визначеному статтею 288 Податкового кодексу України;
унеможливити використання земель запасу та резерву, невитребуваних паїв без укладання відповідних угод, посилення контролю щодо недопущення самозахвату і уникнення тіньових схем при суборенді;
постійно проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення щодо необхідності офіційного працевлаштування та легального отримання заробітної плати;
до 15 травня 2016 року визначити на підпорядкованій території перелік земельних масивів, що фактично використовуються для випасу худоби, і провести аналіз відповідності цих масивів обліковим відомостям;
активізувати роботу комісій з питань погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій і інших соціальних виплат та робочих груп з питань легалізації заробітної плати та зайнятості населення;
надати до 01 липня 2016 року головному управлінню Державної фіскальної служби у Житомирській області та управлінню агропромислового розвитку облдержадміністрації інформацію про результати моніторингу сільгосппідприємств, в яких є проблеми з використання та оформлення найманої праці;
організувати проведення обліку фізичних осіб (із зазначенням прізвища, імені та по батькові, реєстраційного номера облікової картки платника податку, розміру ділянки, що обробляється, виду вирощуваної сільськогосподарської культури), які використовують власні або орендовані земельні ділянки для вирощування та реалізації сільськогосподарської продукції до територіальних органів Державної фіскальної служби у Житомирській області для залучення таких осіб до сплати податків та декларування доходів.

3. Рекомендувати державній інспекції сільського господарства в Житомирській області:
підготувати та подати до 20 червня 2016 року головному управлінню Державної фіскальної служби у Житомирській області інформацію про наявну у власності юридичних та фізичних осіб – підприємців і громадян сільськогосподарську техніку (назва, адреса, код ЄДРПОУ юридичної особи, РНОКПП фізичної особи, марка, потужність);
забезпечити щомісячне декларування зерна суб’єктами його зберігання згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 12.12.2002 № 1877 «Про затвердження Порядку декларування зерна суб’єктами зберігання зерна» (зі змінами).

4. Головам райдержадміністрацій, рекомендувати головному управлінню статистики у Житомирській області, державній інспекції сільського господарства в Житомирській області про хід виконання розпорядження інформувати головне управління Державної фіскальної служби у Житомирській області до 01 липня 2016 року.

5. Рекомендувати головному управлінню Державної фіскальної служби у Житомирській області узагальнену інформацію про хід виконання розпорядження подати обласній державній адміністрації до 15 липня 2016 року.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови обласної державної адміністрації Дмитренка Г.В.

 

 

Голова адміністрації

С.О. Машковський

 

 

Завантажити розпорядження

Версія для друку