Указом Президента України від 24 лютого 2022 року №68/2022 створено Житомирську обласну військову адміністрацію

Рекомендації жителям Житомирщини під час воєнного стану – у розділі “Більше. Інші рубрики”

Інформація щодо надання фінансової підтримки одержувачам коштів обласного бюджету в Житомирській області

11 Лютого 2022 • 11:29

Кіл-сть переглядів: 95

Часткове відшкодування вартості сертифікату відповідності органічного виробництва надається суб’єктам господарювання незалежно від організаційно-правової форми та форми власності, які мають до 1 тис. га земель сільськогосподарського призначення під органічним виробництвом. Відшкодування надається у розмірі 50 % понесених витрат, включаючи ПДВ,  із проведення та підтвердження відповідності виробництва органічної продукції (сировини) та видачою сертифіката відповідності у рослинництві, тваринництві та переробці сільськогосподарської продукції, але не більше  50 тисяч гривень одному суб’єкту господарювання, незалежно від видів сільськогосподарської діяльності та видів продуктів переробки.

 

Для отримання часткового відшкодування, суб’єкти господарювання подають такі документи:

 

заявку;

 

витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

 

довідку про відкриття поточного рахунка, видану банком;

 

інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо суб’єкта;

 

довідку чинну на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи,  у паперовій або електронній формі;

 

копію договору (контракту) між суб’єктом господарювання та відповідним сертифікаційним органом на проведення робіт із підтвердження відповідності виробництва органічної продукції (сировини) та видачі сертифіката, у тому числі у перехідний період;

 

копії платіжних документів, що підтверджують сплату відповідних грошових коштів;

 

копії отриманих сертифікатів;

 

згода на обробку персональних даних;

 

письмове зобов’язання про повернення до обласного бюджету у місячний строк бюджетних коштів у разі встановлення контролюючими органами факту  їх незаконного одержання та/або нецільового використання.

 

2. Часткове відшкодування вартості установок індивідуального доїння, придбаних господарствами населення в поточному та попередньому році у сумі рівній вартості придбання, але не більше 7 000 грн. за одиницю для господарств населення, які утримують 3 і більше корів. У сумі рівній вартості придбання, але не більше 10 000 грн для господарств населення, які утримують 5 і більше корів незалежно від кількості придбаних установок індивідуального доїння.

 

Сума компенсації вартості установки індивідуального доїння понад      зазначені суми може здійснюватися у порядку співфінансування органами місцевого самоврядування (сільська, селищна, міська територіальна  громада).

 

Господарства населення для отримання відшкодування вартості установок індивідуального доїння подають комісії такі документи:

 

заявку;

 

копію банківської довідки з реквізитами;

 

копію платіжного документу, що підтверджує сплату коштів за придбану установку(и) індивідуального доїння, накладну;

 

 копію технічної документації  на установку індивідуального доїння та гарантійного талону;

 

довідку, видану сільською, селищною, міською чи районною у місті радою, територіальною громадою про кількість корів (чинну на момент прийняття рішення про надання часткового відшкодування), копію рішення про співфінансування витрат часткового відшкодування вартості установок індивідуального доїння    для жителів громади (при наявності);

 

копії паспортів корів, завірені в установленому порядку;

 

витяг із Єдиного державного реєстру тварин, виданий в установленому порядку – для господарств населення, які утримують більше 10 корів;

 

копії паспорта фізичної особи та документа, що засвідчує реєстрацію  у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків;

 

згода на обробку персональних даних;

 

письмове зобов’язання  про утримання у своєму господарстві протягом п’яти років не менше трьох голів корів та збереження протягом зазначеного терміну придбаної установки індивідуального доїння корів.

 

Відповідальність за достовірність поданих документів несе голова господарства населення.

 

Часткове відшкодування надається один раз на період дії Програми.                        У разі закупівлі наступної установки до закінчення вказаного терміну, витрати не відшкодовуються.

 

3. Фінансова підтримка з обласного бюджету  надається сільськогосподарському кооперативу (кооператив) на придбання сільськогосподарської техніки та обладнання для кожного кооперативу – переможця конкурсного відбору, у сумі, що становить до 90 % вартості техніки, обладнання    без урахування податку на додану вартість, але не більше  300 тисяч гривень   для одного кооперативу  на термін дії Програми.

 

При визначенні переможця конкурсу, комісія бере до уваги критерії  щодо кількості членів кооперативу та кількості наданих послуг кооперативом,    крім новостворених.

 

Для участі у конкурсі для надання фінансової підтримки   з обласного бюджету на придбання  сільськогосподарської техніки    та обладнання, сільськогосподарські кооперативи  подають до комісії наступні документи:

 

заявку;

 

копію статуту сільськогосподарського кооперативу;

 

проект розвитку (бізнес-план) кооперативу;

 

проект кошторису на придбання  сільськогосподарської техніки та  обладнання (копію(ї) договору з постачальником техніки та обладнання);

 

витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

 

копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (фізичні особи);

 

довідку з банку про поточний стан рахунку сільськогосподарського кооперативу;

 

довідку, чинну на дату подання заяви, про відсутність (наявність) заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено                               на контролюючі органи, у паперовій або електронній формі;

 

довідку про відкриття поточного рахунка, видану банком;

 

згоду на обробку персональних даних;

 

письмове зобов’язання про збереження, не відчуження чи                                 передачі  у користування іншим особам, раніше ніж через п’ять років з дня придбання,  придбаних  за бюджетні кошти  сільськогосподарської техніки, обладнання і повернення до обласного бюджету у місячний строк бюджетних коштів у разі встановлення контролюючими органами факту їх незаконного одержання  та/ або нецільового використання.

 

Комісія визначає переможців та встановлює суму фінансової підтримки              на придбання сільськогосподарської техніки та обладнання для кожного кооперативу – переможця конкурсного відбору, у сумі, що становить  до 90 % вартості техніки, обладнання без урахування податку на додану вартість, але не більше 300 тисяч гривень для одного кооперативу.

 

4. Фінансова підтримка з обласного бюджету надається фермерському господарству у власності та користуванні якого перебуває до 200,00 га земель сільськогосподарського призначення і яке має чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік до 3 000 000 гривень  крім новостворених), у розмірі 50 % вартості у національній валюті понесених витрат за придбання причіпної та навісної сільськогосподарської техніки і обладнання сільськогосподарського призначення (без ПДВ), придбаних  у поточному та попередньому роках, але не більше 150 тисяч гривень одному фермерському господарству.

 

Для отримання часткового відшкодування понесених витрат за придбання причіпної та навісної сільськогосподарської техніки і обладнання фермерське господарство подає до обласної комісії наступні документи:

 

заявку;

 

копію статуту фермерського господарства (для юридичної особи) або копію договору про створення сімейного фермерського господарства (для фермерського господарства, що створені без набуття статусу юридичної особи відповідно до статті 8-1 Закону України «Про фермерське господарство»);

 

інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо суб’єкта;

 

витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

 

копії підтверджуючих документів щодо купівлі причіпної та навісної сільськогосподарської техніки та обладнання;

 

копію (ї) договору з постачальником обладнання, накладна, товарно-транспортна накладна, інше (за наявності);

 

копію акту приймання-передачі товарів;

 

копію балансу і звіту про фінансові результати господарської діяльності    за останній звітний період  за встановленою формою    (крім новостворених);

 

довідку, чинну на дату подання заяви, про відсутність (наявність) заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, у паперовій або електронній формі;

 

довідка про відкриття банківського рахунка, видану банком;

 

згоду на обробку персональних даних;

 

письмове зобов’язання про повернення до обласного бюджету у місячний строк бюджетних коштів у разі встановлення контролюючими органами факту   їх незаконного одержання та/або нецільового використання.

 

Копії документів засвідчуються підписом уповноваженої особи фермерського господарства. Разом з копіями для завірення подають оригінали документів.

 

Прийняття заявок та документів проводиться сектором впровадження програм аграрного розвитку Департаменту агропромислового розвитку та економічної політики обласної державної адміністрації за адресою:  м. Житомир,  вул. Мала Бердичівська 25, каб. 204.

Версія для друку