Указом Президента України від 24 лютого 2022 року №68/2022 створено Житомирську обласну військову адміністрацію

Рекомендації жителям Житомирщини під час воєнного стану – у розділі “Більше. Інші рубрики”

Розпорядження № 29 від 01.02.2017

07 Лютого 2017 • 10:33

Кіл-сть переглядів: 161

УКРАЇНА

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови обласної державної адміністрації

 

01.02.2017

 

№ 29

Про заходи щодо легалізації трудових відносин, забезпечення мінімальних гарантій з оплати праці, підвищення рівня заробітної плати 

 

 

 

Обласною державною адміністрацією вживаються заходи щодо легалізації трудових відносин та заробітної плати, підвищення рівня оплати праці в області.

Упродовж 2016 року з цих питань видано 4 розпорядження голови облдержадміністрації, затверджено План спільних заходів з детінізації доходів громадян та зайнятості населення на 2016 рік.

 

 

Показники ефективності діяльності робочих груп з легалізації заробітної плати та зайнятості, рівня заробітної плати включено до щоквартальної оцінки результативності діяльності районних державних адміністрації та міськвиконкомів.

За результатами вжитих спільно з територіальними органами Державної фіскальної служби заходів легалізовано працю 4633 громадян, донараховано 12,4 млн. грн. податків та платежів, з яких надійшло до бюджету 3,3 млн. грн. податку на доходи фізичних осіб та єдиного соціального внеску.

Найбільш ефективно зазначена робота була організована у Народицькому, Новоград-Волинському, Коростенському, Любарському, Коростишівському, Малинському районах, найгірше – у містах Житомирі, Бердичеві, Чуднівському районі.

Проблемним залишається питання щодо підвищення рівня оплати праці працівників в області.

За статистичними даними рівень номінальної заробітної плати за січень – листопад 2016 року становив 3908 грн. і є на 1162 грн. або на 22,9% нижчим за середній її рівень по Україні (5070 грн.). За цим показником область займає 22 місце у відповідному загальнодержавному рейтингу.

Індекс реальної заробітної плати у порівнянні до відповідного періоду 2015 року становив 110 % і є вищим за загальнодержавний показник (по Україні – 108,8 %). У загальнодержавному рейтингу за цим показником область займала 10 місце (за відповідний період 2015 року – 23 місце).

За наявними статистичними даними за 9 місяців 2016 року у територіальному розрізі найнижчий рівень заробітної плати склався у Пулинському (2837 грн.), Романівському (2877 грн.), в Андрушівському (3051 грн.), у Любарському (3087 грн.), Черняхівському (3102 грн.), Брусилівському (3145 грн.) районах.

За даними головного управління Пенсійного фонду України в області кожен п’ятий із суб’єктів господарювання області у листопаді 2016 року нараховував заробітну плату найманим працівникам у розмірі менше її мінімального законодавчого рівня. Як наслідок, 3,9 % працюючих або 10,6 тисяч працівників отримали заробітну плату менше мінімально встановленого рівня. Найбільша частка таких працівників – у Пулинському районі (7,5 % працюючих), в Овруцькому (6,9%), у Ружинському (5,9 %), в Андрушівському, Олевському, у Черняхівському (5,8 % у кожному).

Серед причин, які негативно впливають на рівень оплати праці, є застосування режимів неповної зайнятості працівників, скорочення чисельності працюючих у виробничому секторі економіки, нелегальна виплата заробітної плати.

За статистичними даними у січні – вересні 2016 року у режимах неповної зайнятості працювали 4,3% середньооблікової кількості штатних працівників області. Найбільша частка працівників, які працювали у зазначених умовах, спостерігалася у галузі професійної, наукової та технічної діяльності – 16,6 %, будівництві – 14,1%, промисловості – 11,7 %.

За наявними статистичними даними середньооблікова чисельність працюючих у листопаді 2016 року становила 215 тис. осіб. і зросла з початку року на 4,8 тис. осіб або на 1,1 %. Проте у порівнянні з аналогічним періодом минулого року – зменшилася на 2,6 тис. осіб або на 1,2%. Найбільш суттєво чисельність працюючих скоротилася на підприємствах сфери операцій з нерухомістю, оренди та надання послуг підприємцям (на 20,6%), адміністративного та допоміжного обслуговування (на 22,9%), фінансової і страхової діяльності (на 10,5%), добувної промисловості (на 4,8%).

У територіальному розрізі за січень-вересень 2016 року у порівнянні до відповідного періоду 2015 року найбільше скорочення середньооблікової кількості штатних працівників зафіксовано у Пулинському районі – майже на 20%, у Черняхівському – на 17,6%, Бердичівському – на 16,7%, Романівському – на 16,3%, Лугинському – на 15,7% районах.

З метою забезпечення реалізації державних гарантій у сфері праці відповідно до статей 6, 16, 24, 28 Закону України «Про місцеві державні адміністрації”, на виконання протоколу засідання Міжвідомчої робочої групи з питань забезпечення реалізації рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати праці та дотримання норм законодавства в частині мінімальної заробітної плати від 10 січня 2017 року та відповідно до рішення колегії обласної державної адміністрації від 26 січня 2016 року:

1. Затвердити План спільних заходів з питань детінізації доходів громадян та зайнятості населення на 2017 рік (додається).

2. Утворити робочу групу з питання забезпечення реалізації рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати праці та дотримання норм законодавства в частині мінімальної заробітної плати, та затвердити її склад згідно з додатком.

3. Райдержадміністраціям, рекомендувати міськвиконкомам:
1) Забезпечити ефективну діяльність робочих груп з легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення із залученням контролюючих та правоохоронних органів, громадських організацій.
2) Узяти під особистий контроль питання забезпечення підвищення мінімальної заробітної плати, звернувши особливу увагу на недопущення зрівняння зарплат некваліфікованих і високопрофесійних працівників, скорочення працівників та переведення їх на неповний робочий час, своєчасної виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ.
3) Проаналізувати показники рівня та темпів зростання заробітної плати по суб’єктах господарювання, які звітують до статистичних органів, виконання колективно-договірних зобов’язань роботодавців у сфері оплати праці та зайнятості. Активізувати роботу з питань підвищення заробітної плати, створення нових робочих місць з рівнем заробітної плати не нижче середньої по відповідній галузі в державі.
4) Здійснювати постійний контроль за погашенням заборгованості із виплати заробітної плати у т.ч. по колу підприємств-банкрутів.
5) Здійснювати роз’яснювальну роботу з питань дотримання законодавства про працю, висвітлювати у засобах масової інформації досвід роботи кращих роботодавців.

4. Пулинській, Романівській, Андрушівській, Любарській, Черняхівській, Брусилівській, Ружинській, Олевській, Чуднівській, Коростишівській райдержадміністраціям вжити заходів щодо підвищення рівня заробітної плати працівникам, посилити контроль за дотриманням мінімальних гарантій з оплати праці на підприємствах усіх форм власності.

5. Чуднівській райдержадміністрації, рекомендувати Житомирському, Бердичівському міськвиконкомам на виконання п.3 розпорядження голови облдержадміністрації від 30.09.2016 № 328 “Про стан організації роботи щодо легалізації трудових відносин та заробітної плати”, враховуючи низьку ефективність роботи з легалізації заробітної плати та зайнятості населення за підсумками 2016 року, розглянути питання щодо застосування у встановленому порядку заходів дисциплінарної відповідальності до заступників голів, які відповідають за зазначену ділянку роботи.

6. Департаменту праці та соціального захисту населення облдержадміністрації :
1) Щомісяця здійснювати моніторинг діяльності робочих груп з легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення.
2) Здійснювати на підставі даних головного управління Державної фіскальної служби в області, головного управління Пенсійного фонду України в області та статистичної звітності щоквартальний моніторинг рівня заробітної плати та дотримання мінімальних гарантій з оплати праці у територіальному розрізі, який доводити для вжиття відповідних заходів реагування до райдержадміністрацій і міськвиконкомів.
3) Організувати постійну роз’яснювальну роботу серед керівників і фахівців суб’єктів господарювання, населення області щодо дотримання законодавства з праці.

7. Департаментам облдержадміністрації: фінансів; праці та соціального захисту населення; управлінням облдержадміністрації: освіти і науки; культури; охорони здоров’я; сім’ї, молоді та спорту запровадити протягом І кварталу 2017 р. проведення щотижневого моніторингу щодо підвищення мінімальної зарплати і розміру оплати праці працівників бюджетної сфери в розрізі навчальних закладів, закладів охорони здоров’я, культури, соціального захисту населення та інших бюджетних установ. У випадку наявності порушень чинного законодавства у цій сфері надавати відповідну інформацію обласній робочій групі.

8. Рекомендувати головному управлінню Державної фіскальної служби в області спільно з головним управлінням Пенсійного фонду України в області:
1) Продовжити співпрацю з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування з питання легалізації виплати заробітної плати та виявлення осіб без належного оформлення трудових відносин.
2) Проводити постійну індивідуальну роз’яснювальну роботу з платниками податків, де заробітна плата становить нижче або дорівнює мінімальній, встановленої на державному рівні.
3) Надавати департаменту праці та соціального захисту населення облдержадміністрації щокварталу до 20 числа другого місяця після закінчення кварталу інформацію в розрізі територій області щодо роботодавців, які виплачують заробітну плату нижчу або на рівні мінімальної та кількості працівників, які отримують таку заробітну плату.

9. Рекомендувати управлінню Держпраці в області:
1) Посилити контроль за дотриманням роботодавцями законодавства про оплату праці, у тому числі шляхом застосування заходів, передбачених ст.265 КЗпП України.
2) Щомісяця до 20 числа наступного періоду надавати управлінню інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації для розміщення на веб-сайті облдержадміністрації інформаційний матеріал щодо фактів виявлення працівників без належного оформлення трудових відносин та застосування заходів відповідальності до посадових осіб, винних у порушенні трудового законодавства.
3) З метою належного виконання Закону України від 06.12.2016 № 1774-УШ “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України” організувати навчання посадових осіб виконавчих органів міських рад міст обласного підпорядкування та об’єднаних територіальних громад щодо здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення та забезпечити координацію здійснення заходів у цьому напрямі діяльності.

10. Рекомендувати виконавчим органам міських рад міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад з метою реалізації статті 34 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” у частині здійснення на відповідних територіях контролю за додержанням законодавства про працю і зайнятість населення на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності, а також фізичних осіб, які використовують працю найманих працівників, у порядку, встановленому законодавством, створити відповідні структурні підрозділи або передбачити здійснення відповідних функцій посадовими особами наявних структурних підрозділів.

11. Рекомендувати Федерації профспілок області та спільному представницькому органу роботодавців на територіальному рівні посилити вплив і контроль за станом дотримання законодавства з праці на підприємствах області.

12. Райдержадміністраціям, структурним підрозділам облдержадміні-страції, рекомендувати міськвиконкомам, головним управлінням Державної фіскальної служби в області, Пенсійного фонду України в області управлінню Держпраці в області, об’єднанню організацій роботодавців області, Федерації профспілок області про виконання розпорядження інформувати департамент праці та соціального захисту населення облдержадміністрації щокварталу до 20 числа місяця, що настає за звітним періодом.

13. Департаменту праці та соціального захисту населення облдержадміністрації щокварталу до 30 числа місяця, що настає за звітним періодом, подавати облдержадміністрації узагальнену інформацію про виконання розпорядження.

14. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови облдержадміністрації від 30.09.2016 № 328 “Про стан організації роботи щодо легалізації трудових відносин та заробітної плати, від 19.01.2016 № 9 “Про заходи щодо підвищення рівня номінальної та реальної заробітної плати”.

15. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Лагуту Я.М.

 

 

 

Голова адміністрації

І.П. Гундич

 

 

Завантажити розпорядження

Версія для друку