Указом Президента України від 24 лютого 2022 року №68/2022 створено Житомирську обласну військову адміністрацію

Рекомендації жителям Житомирщини під час воєнного стану – у розділі “Більше. Інші рубрики”

Розпорядження № 248 від 03.08.2016

10 Серпня 2016 • 11:18

Кіл-сть переглядів: 136

УКРАЇНА

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови обласної державної адміністрації

 

03.08.2016

 

№ 248

Про розподіл обов’язків між головою, першим заступником, заступниками голови обласної державної адміністрації

 

 

 

Відповідно до положень Конституції України та Закону України «Про місцеві державні адміністрації», з метою координації роботи окремих галузей господарського комплексу:

 

1. Затвердити розподіл обов’язків між головою, першим заступником, заступниками голови обласної державної адміністрації (додається).

 

2. Перший заступник, заступники голови облдержадміністрації відповідно до розподілу обов’язків:

1). Забезпечують виконання положень Конституції України, законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, основних завдань та повноважень обласної державної адміністрації у визначених сферах діяльності, рішень Житомирської обласної ради, спрямовують, координують та контролюють роботу відповідних департаментів, управлінь, інших структурних підрозділів облдержадміністрації, а також обласних підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління облдержадміністрації, співпрацюють з територіальними підрозділами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади щодо:
реалізації в області послань Президента України, програм діяльності Кабінету Міністрів України, розробки відповідних заходів та планів;
здійснення державного контролю за напрямами, визначеними у статті 16 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
формування та виконання обласного бюджету;
підготовки проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку області, цільових програм із інших питань;

розроблення і виконання міжрегіональних програм та угод стосовно економічного, соціального і культурного розвитку області;
аналізу й оцінки стану економічного, соціального та культурного розвитку області у відповідних сферах;
проведення розрахунків за спожиті енергоносії, погашення заборгованості із виплати заробітної плати, сплати внесків до Пенсійного фонду України;
забезпечення взаємодії органів виконавчої влади з правоохоронними органами, відповідно до чинного законодавства. Вживають необхідних заходів оборонного напряму;
виконання доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, Прем’єр – міністра України, Першого віце – прем’єр – міністра та Віце – прем’єр – міністрів України, голови облдержадміністрації;
підготовки засідань консультативних, дорадчих, інших допоміжних органів, утворених головою обласної державної адміністрації;
вирішення питань діяльності відповідних департаментів, управлінь, інших структурних підрозділів облдержадміністрації відповідно до розподілу обов’язків.

2). Вносять на розгляд голови обласної державної адміністрації пропозиції з питань:
що належать до компетенції облдержадміністрації;
ініційованих центральними органами виконавчої влади, їх територіальними підрозділами в області, департаментами, управліннями, іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, райдержадміністраціями, міськвиконкомами (міст обласного значення), органами місцевого самоврядування;
скасування розпоряджень голів районних державних адміністрацій, що суперечать Конституції України та законам України, рішенням Конституційного суду України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України;
взаємодії облдержадміністрації з обласною радою, міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, їх територіальними підрозділами, райдержадміністраціями та міськвиконкомами (міст обласного значення).
3). Відповідають за підготовку проектів розпоряджень голови обласної державної адміністрації, планів роботи облдержадміністрації, інших документів, що створюються в облдержадміністрації, вживають вичерпних заходів щодо забезпечення процедури їх підготовки, врегулювання розбіжностей між розробниками проектів документів, візують та вносять на розгляд голови облдержадміністрації доопрацьовані проекти. Забезпечують контроль за їх виконанням.
4). Дають доручення департаментам, управлінням, іншим структурним підрозділам облдержадміністрації, райдержадміністраціям, міськвиконкомам (міст обласного значення), територіальним підрозділам міністерств, інших центральних органів виконавчої влади (за згодою) відповідно до розподілу обов’язків і здійснюють контроль за їх виконанням. Організовують надання у встановленому порядку державних (адміністративних), інформаційних, у тому числі через мережу Інтернет, послуг підпорядкованими структурами.

5). Беруть участь у розгляді питань відповідно до розподілу обов’язків в облдержадміністрації, департаментах, управліннях, інших структурних підрозділах облдержадміністрації та територіальних підрозділах міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, райдержадміністраціях і міськвиконкомах (міст обласного значення).

Від імені облдержадміністрації у встановленому порядку ведуть переговори та листування з юридичними і фізичними особами з питань, віднесених до їх компетенції.

6). За дорученням голови обласної державної адміністрації представляють облдержадміністрацію з відповідними повноваженнями на переговорах із представниками іноземних державних органів, юридичних осіб та громадянами інших держав.

7). За дорученням голови облдержадміністрації забезпечують розгляд звернень народних депутатів України та депутатів місцевих рад, виступають у засобах масової інформації, дають інтерв’ю з питань, віднесених до їх компетенції.

8). У встановленому порядку здійснюють особистий прийом громадян та забезпечують розгляд їх звернень.

9). Повертають ініціаторам звернень документи, інші матеріали, внесені з порушенням установленого порядку.

10). Сприяють райдержадміністраціям, міськвиконкомам (міст обласного значення), органам місцевого самоврядування та їх посадовим особам у взаємодії з облдержадміністрацією та її апаратом.

11). Забезпечують контроль за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади.

12). Забезпечують взаємодію облдержадміністрації з громадськими організаціями з урахуванням загальнодержавних і місцевих інтересів, у встановленому порядку сприяють у виконанні їх статутних завдань, забезпечують додержання законних прав цих об’єднань громадян.

13). Вносять голові обласної державної адміністрації пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посад керівників відповідних структурних підрозділів облдержадміністрації та їх заступників, а також пропозиції щодо заохочення або притягнення їх до дисциплінарної відповідальності.

У встановленому порядку погоджують призначення на посади та звільнення з посад перших заступників та заступників голів райдержадміністрацій згідно з розподілом обов’язків.

14). Здійснюють за дорученням голови обласної державної адміністрації керівництво відповідними консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, що утворюються головою облдержадміністрації.

15). Погоджують структуру, штатний розпис, плани роботи департаментів, управлінь, інших структурних підрозділів облдержадміністрації згідно з розподілом обов’язків.

16). Погоджують у встановленому порядку укладення та розірвання керівниками відповідних структурних підрозділів облдержадміністрації контрактів з керівниками підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління облдержадміністрації та підпорядковані цим структурним підрозділам.

17). Погоджують у встановленому порядку призначення на посади та звільнення з посад керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління відповідних територіальних підрозділів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, зазначених у пункті 6 статті 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації».

18). У встановленому порядку беруть участь у проведенні атестації та щорічної оцінки виконання відповідними державними службовцями покладених на них обов’язків і завдань.

19). Здійснюють контроль за організацією мобілізаційної підготовки у департаментах, управліннях, інших структурних підрозділах облдержадміністрації, на підприємствах, в установах, організаціях, що перебувають у державній або комунальній власності (у тому числі у спільній власності територіальних громад і передані до сфери їх управління), які залучаються до виконання мобілізаційних завдань (замовлень), та сприяють у виконанні ними поставлених завдань.

20). Забезпечують ефективне виконання делегованих обласною радою окремих повноважень щодо оперативного управління установами, організаціями, підприємствами та нерухомим майном спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст області.

21). За дорученням голови облдержадміністрації виконують інші функції і повноваження.

3. Керівники структурних підрозділів обласної державної адміністрації несуть персональну відповідальність за виконання розпоряджень, доручень голови облдержадміністрації та доручень першого заступника, заступників голови облдержадміністрації з галузевих питань, незалежно від підпорядкування.

 

4. Установити, що на період тривалої відсутності (відпустка, хвороба, відрядження тощо) обов’язки виконують:

Посада, прізвище

Хто виконує обов’язки

голова облдержадміністрації

Машковський С.О.

перший заступник, заступники

голови облдержадміністрації:   

Дмитренко Г.В., Гундич І.П.,

Лагута Я.М.

перший заступник голови облдержадміністрації

Дмитренко Г.В.

заступник голови облдержадміністрації

Гундич І.П.

заступник голови облдержадміністрації

Гундич І.П.

заступник голови облдержадміністрації

Лагута Я.М.

заступник голови облдержадміністрації

Лагута Я.М.

заступник голови облдержадміністрації

Гундич І.П.

 

5. З метою забезпечення оперативності у вирішенні завдань соціально –  економічного розвитку районів та міст області, координації діяльності департаментів, управлінь та служб обласної державної адміністрації, закріпити за районами та містами області першого заступника, заступників голови облдержадміністрації: 

 

Дмитренко Г.В. – перший заступник голови облдержадміністрації

м. Коростень

м. Малин

м. Новоград-Волинський

Андрушівський район

Хорошівський район

Коростенський район

Малинський район

Новоград-Волинський район

Пулинський район

Гундич І.П. – заступник голови облдержадміністрації

м. Житомир

м. Бердичів

Бердичівський район

Брусилівський район

Житомирський район

Коростишівський район

Попільнянський район

Радомишльський район

Ружинський район

Лагута Я.М. – заступник голови облдержадміністрації

Баранівський район

Ємільчинський район

Лугинський район

Любарський район

Народицький район

Овруцький район

Олевський район

Романівський район

Черняхівський район

Чуднівський район

 

Примітка: у цей порядок залежно від обставин у кожному конкретному випадку можуть вноситися зміни або уточнення головою обласної державної адміністрації.

 

6. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 03.02.2011 № 37 «Про розподіл обов’язків між головою, першим заступником голови, заступниками голови обласної державної адміністрації» із змінами та доповненнями.

 

7. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

 

Голова адміністрації

С.О. Машковський

 

 

Завантажити розпорядження

Версія для друку