Указом Президента України від 24 лютого 2022 року №68/2022 створено Житомирську обласну військову адміністрацію

Рекомендації жителям Житомирщини під час воєнного стану – у розділі “Більше. Інші рубрики”

Про надання щомісячної адресної допомоги громадянам

29 Грудня 2014 • 14:34

Кіл-сть переглядів: 250

   1 жовтня 2014 року на засіданні Уряду прийнято Постанову Кабінету Міністрів України № 505 «Про надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг», яка передбачає надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції.

   Надання грошової допомоги таким особам пов’язано з необхідністю покриття витрат на проживання, у тому числі у зв’язку з наближенням зимового періоду.

   Відповідно до вищезгаданої Постанови фінансування витрат, пов’язаних із наданням щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, передбачено здійснювати за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття і рідких нечистот та за рахунок коштів, що надходять до державного бюджету у вигляді благодійної або міжнародної допомоги.

 

   Насамперед адресна допомога призначається особам, які обліковані органами соціального захисту населення.

   У зв’язку з цим 1 жовтня цього року прийнято також Постанову Кабінету Міністрів України № 509 «Про облік осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції».

   Ця Постанова затверджує Порядок оформлення і видачі довідки про взяття на облік особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території
України або району проведення антитерористичної операції.

   Міністерству соціальної політики України було доручено створити Єдину інформаційну базу даних про взятих на облік осіб, які переміщуються
з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції.

Порядок призначення щомісячної адресної грошової допомоги

   Особам, які будуть зареєстровані в Єдиній інформаційній базі даних, видаються довідки про взяття на облік осіб, які переміщуються.

 

   Для отримання довідки повнолітня особа, яка переміщується, звертається особисто або через законного представника із заявою про взяття на облік за встановленою формою.

   Для отримання довідки про взяття на облік неповнолітніх дітей, які переміщуються без батьків або членів сім’ї, заява подається їх опікуном чи піклувальником або законним представником.

Заява про взяття на облік повинна містити таку інформацію про заявника:

 • прізвище, ім’я та по батькові;
 • громадянство (підданство);
 • дата та місце народження;
 • стать;
 • відомості про склад сім’ї, у тому числі про неповнолітніх осіб, які прибули разом із заявником;
 • відомості про зареєстроване та фактичне місце перебування;
 • адреса, за якою з особою може здійснюватися офіційне листування або вручення офіційної кореспонденції, та контактний номер телефону;
 • реєстраційний номер облікової картки платника податків за наявності інформації (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органу державної фіскальної служби і мають відмітку в паспорті або які не є громадянами України);
 • обставини, що спричинили переміщення з тимчасово окупованої території України та району проведення антитерористичної операції;
 • наявність у будь-кого із членів сім’ї у володінні житлового приміщення, розташованого в регіонах інших, ніж тимчасово окупована територія України та райони проведення антитерористичної операції;
 • відомості про місце роботи та час, з якого особа там працює;
 • відомості про житлові, соціальні, медичні, освітні та інші потреби.

   Заявник дає згоду на обробку, використання, зберігання його персональних даних та персональних даних неповнолітніх осіб, які переміщуються разом з ним, відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”.

   Інформація про персональні дані осіб, які переміщуються, може передаватися до агенцій ООН та Міжнародного Комітету Червоного Хреста за згодою заявника.

 

   Разом із заявою про взяття на облік особа, яка переміщується, пред’являє:

 • громадянин України — паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу;
 • іноземець або особа без громадянства — паспортний документ, посвідку на постійне проживання або інший документ, що посвідчує особу.

   У день подання заяви безоплатно видається довідка встановленого зразка, яка роздруковується на папері формату А4 і підписується посадовою особою уповноваженого органу та скріплюється печаткою відповідного уповноваженого органу.

 

   Для отримання грошової допомоги уповноважений представник сім’ї звертається до уповноваженого органу за фактичним місцем проживання (перебування) з відповідною заявою та пред’являє паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу, та довідки всіх членів сім’ї про взяття на облік осіб, які переміщуються.

   У заяві зазначаються такі відомості про всіх членів сім’ї, які претендують на отримання грошової допомоги:

 • прізвище, ім’я та по батькові;
 • число, місяць, рік народження;
 • серія, номер паспорта громадянина України, ким і коли виданий, для іноземців або осіб без громадянства — серія, номер паспортного документа
 • та посвідки на постійне проживання;
 • реєстраційний номер облікової картки платника податків (не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання
 • відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органу державної
 • фіскальної служби і мають відмітку в паспорті);
 • зареєстроване та фактичне місце проживання (перебування);
 • реквізити рахунка уповноваженого представника сім’ї в уповноваженому банку, на який перераховуватиметься грошова допомога;
 • наявність у будь-кого з членів сім’ї у володінні житлового приміщення, розташованого в регіонах, інших ніж тимчасово окупована
 • територія України та райони проведення антитерористичної операції;
 • наявність у володінні всіх членів сім’ї транспортних засобів (механізмів), що підлягають державній реєстрації та обліку в
 • Державтоінспекції (із зазначенням строку експлуатації з дати випуску);
 • наявність у будь-кого з членів сім’ї на депозитному банківському рахунку коштів у розмірі, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового
 • мінімуму, встановленого для працездатних осіб;
 • місце роботи осіб працездатного віку та час, з якого особа там працює.

 

   До заяви додаються копія свідоцтва про одруження, копії свідоцтв про народження дітей та письмова згода довільної форми про виплату грошової допомоги уповноваженому представнику сім’ї від інших членів сім’ї та згода на обробку персональних даних.

 

   Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 505 «Про надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг», адресна допомога призначається особам, які обліковані органами соціального захисту населення, та виплачується з дня звернення не більш ніж шість місяців.

   Допомога виплачуватиметься у таких розмірах:

 • для непрацездатних осіб (пенсіонери, інваліди, діти) – 884 гривні на одну особу (члена сім’ї);
 • для працездатних осіб – 442 гривні на одну особу (члена сім’ї). Загальна сума допомоги на сім’ю розраховуватиметься як сума розмірів допомоги на кожного члена сім’ї та не може перевищувати 2 400 гривень.

 

   Механізм виплати щомісячної адресної допомоги передбачає, що працездатна особа не повинна стати утриманцем від держави. Тому якщо у складі сім’ї, якій буде призначено грошову допомогу, є особи працездатного віку, що протягом двох місяців із дня призначення виплати допомоги не працевлаштувалися, в тому числі за сприяння державної служби зайнятості, або перебувають у трудових відносинах з роботодавцями на тимчасово окупованій території України чи в районах проведення АТО, але фактично не працюють, розмір допомоги для них на наступні два місяці зменшується на 50%, а на наступний період – припиняється.

   Райміськуправління праці та соціального захисту населення протягом 10 днів після подання уповноваженим представником сім’ї заяви та документів призначають грошову допомогу або відмовляють у її призначенні та надають відповідне повідомлення уповноваженому представнику сім’ї.

   Інформація про призначення грошової допомоги вноситься уповноваженим органом до Єдиної інформаційної бази даних про взятих на облік осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції.

   Грошова допомога перераховується уповноваженим органом на відкритий уповноваженим представником сім’ї в установі уповноваженого банку рахунок.

   Уповноважені органи мають право перевіряти обґрунтованість видачі та достовірність документів, поданих для призначення грошової допомоги, а також здійснювати запити та безоплатно отримувати відомості від підприємств, установ та організацій усіх форм власності, необхідні для призначення грошової допомоги та контролю за правильністю її надання.

   Уповноважений представник сім’ї, якому призначено грошову допомогу, зобов’язаний повідомляти уповноваженому органу про зміну обставин, які впливають на призначення грошової допомоги, протягом трьох днів із дня настання таких обставин.

   Суми грошової допомоги, виплачені надміру внаслідок подання документів з недостовірними відомостями, повертаються на вимогу уповноваженого органу. У разі відмови добровільного повернення надміру перерахованих сум грошової допомоги вони стягуються у судовому порядку.

 

Версія для друку